Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

15ο Γυμνάσιο Περιστερίου, καθηγήτρια: Μαρία Δουκάκη


Α΄ Γυμνασίου

Ασκήσεις σχεδιασμού αντικειμένων στο χώρο σύμφωνα με την απλή οπτική αντίληψη του «βάθους» και δημιουργία του «ζωγραφικού χώρου»

α) Σχεδιάζονται σπίτια στο χώρο, τα μπροστινά (κάτω-κάτω) να είναι μεγαλύτερα και να μισοκρύβουν όσα βρίσκονται πιο πίσω (πιο επάνω). Για να χρωματιστούν χρησιμοποιούνται τα ζευγάρια των συμπληρωματικών χρωμάτων και οι αποχρώσεις τους.
β) Σχεδιάζονται δέντρα στο χώρο, στη συνέχεια δέντρα και χώρος κατακερματίζονται με κάποιες τεμνόμενες γραμμές και τέλος ενοποιούνται με τη χρησιμοποίηση ενός ζευγαριού συμπληρωματικών χρωμάτων. Τα δύο χρώματα δε χρησιμοποιούνται για να χρωματιστούν τα δέντρα ή το φόντο αλλά τα σχήματα και το φόντο που δημιουργήθηκαν σε κάθε κατακερματισμένο κομμάτι και μάλιστα με την εναλλαγή τους σε σχήματα και φόντο, σε κάθε κομμάτι.

Οι μαθητές κατανοούν ότι, στο σχέδιο και τη ζωγραφική, έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε το βάθος του χώρου, παρόλο που αυτό γίνεται στις δύο διαστάσεις του χαρτιού. Από την άλλη, τους δίνεται η δυνατότητα να ασχοληθούν με το ζωγραφικό χώρο εις βάρος του πραγματικού και να συμπεράνουν έτσι ότι η ζωγραφική τέχνη δεν είναι αναγκασμένη να παρουσιάζει την πραγματικότητα, όσο να δημιουργεί καινούριους οπτικούς κόσμους.   

Β΄ Γυμνασίου

Ασκήσεις «γεωμετρικού σχεδίου», «προοπτικής» και δημιουργία του «φανταστικού χώρου»

α) Σχεδιάζεται τοπίο με γεωμετρικές φόρμες και γραμμικά διακοσμητικά στοιχεία.
β) Σχεδιάζεται δωμάτιο σύμφωνα με την προοπτική με ένα σημείο φυγής, καθώς και αντικείμενα στο χώρο που τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι «σουρεαλιστικό».
γ) Σχεδιάζεται μία πόλη σύμφωνα με την προοπτική με δύο σημεία φυγής.

Οι μαθητές αρχικά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν γεωμετρικά όργανα ώστε να αποδώσουν την πραγματικότητα με γεωμετρικές φόρμες. Στη συνέχεια σχεδιάζουν προοπτικά με ένα και με δύο σημεία φυγής και χρησιμοποιούν αυτή τη γνώση για να δημιουργήσουν φανταστικούς χώρους. Θα συνειδητοποιήσουν έτσι ότι τα μέσα, τις τεχνικές και τις όποιες γνώσεις, τις χρησιμοποιούμε για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα, το οποίο και μας εκφράζει.

Γ΄ Γυμνασίου

Ασκήσεις σύνθεσης για την ανάδειξη του «αφηρημένου-ζωγραφικού χώρου»

α) Με τη σύνθεση σημείων διερευνώνται οι έννοιες «κίνηση», «ηρεμία», «ένταση».
β) Χρησιμοποιούνται τα βασικά στοιχεία σύνθεσης (σημείο-γραμμή-σχήμα) και οι αρχές σύνθεσης (ισορροπία, αρμονία, αντίθεση, συμμετρία, ασυμμετρία, ιεράρχηση, επανάληψη).

Οι μαθητές μαθαίνουν να χειρίζονται τα πρωταρχικά στοιχεία σύνθεσης και να δημιουργούν αφηρημένους-ζωγραφικούς χώρους. Η προσπάθεια να ορίσουν το χώρο τους σύμφωνα με μία αρχή σύνθεσης ή διερευνώντας μία έννοια, τους θέτει τα όρια που η ίδια η αφηρημένη τέχνη εμπεριέχει. Δημιουργείται τότε η επίγνωση πως η αφηρημένη τέχνη έχει τη δυνατότητα να εκφράσει αντικειμενικά τον κόσμο μας, οπότε έχει και την αντίστοιχη αξία μέσα στην ιστορία της τέχνης. Έτσι, μειώνονται οι επιφυλάξεις τους και τα στερεότυπα ως προς την «ευκολία» της και μένει ανοιχτός και ελεύθερος ο ορίζοντας της δικής τους δημιουργικότητας.


http://www.scribd.com/doc/137503370/XOROS-MDOYKAKH-2013


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου